Gesloten
(07:30 - 18:00)

Fysiofriso Leeuwarden Fysio- en Manuele Therapie

J.H. Knoopstraat 6 E, 8933GS Leeuwarden

05821 ... Toon nummer


Gesloten
(08:00 - 18:00)

Fysiotherapie Rengerslaan

Rengerslaan 2 A, 8917DD Leeuwarden

05821 ... Toon nummer


Gesloten
(08:00 - 18:00)

Mensendieck Oefentherapie E Leenman & K Stellingwerf

Wiardaplantage 3, 8939AA Leeuwarden

05828 ... Toon nummer


Gesloten
(17:30 - 21:30)

Aldlan Fysiotherapie Kees vd Velden

Fioringras 86, 8935BV Leeuwarden

05828 ... Toon nummer


Bilgaard Fysio- Manuele en Kinderfysiotherapie

Skrokdam 5, 8918LB Leeuwarden

05826 ... Toon nummer


Gesloten
(08:00 - 18:00)

Jorrit de Boer

Spanjaardslaan 7, 8917AJ Leeuwarden

05821 ... Toon nummer


Gesloten
(08:30 - 18:30)

First Fysio

Archipelweg 109, 8921TG Leeuwarden

05821 ... Toon nummer


Gesloten
(08:00 - 21:00)

Fysio 058

Elzenstraat 7, 8924JN Leeuwarden

05875 ... Toon nummer


Vos Fysiotherapie en Training Bonnehûs

De Drie Dukatons 2 R, 8917ET Leeuwarden

05821 ... Toon nummer


Gesloten
(08:30 - 17:30)

Kinderfysiotherapie First Fysio Roeleke Faber Drs

Archipelweg 109, 8921TG Leeuwarden

05821 ... Toon nummer


Fysiotherapie Praktijk Westeinde

Eeltsje Folkertsmawei 1, 8915DW Leeuwarden

05821 ... Toon nummer


Gesloten
(07:30 - 17:30)

Fysiotherapie de Pauw Leeuwarden

Marowijnestraat 30, 8931BT Leeuwarden

058-2 ... Toon nummer


Fysiotherapie Maatschap Minnema

Bildtsestraat 42, 8913EH Leeuwarden

05821 ... Toon nummer


Gesloten
(08:00 - 19:00)

Fysiotherapie en Training Vos Leeuwarden

Mr. P.J. Troelstraweg 120, 8917CV Leeuwarden

058-2 ... Toon nummer


Fysiotherapie Leeuwarden Zuid

Wiardaplantage 3, 8939AA Leeuwarden

058-2 ... Toon nummer


Fysio Physics Fysiotherapie Leeuwarden

De Centrale 29, 8924CZ Leeuwarden

088-3 ... Toon nummer


Brouwer & Tjoelker Fysiotherapie Leeuwarden

Salomonszegel 15, 8935SB Leeuwarden

058-2 ... Toon nummer


Fysiotherapie Aldlan Leeuwarden

Fioringras 86, 8935BV Leeuwarden

058-2 ... Toon nummer


Lifemaster Leeuwarden

de Anjen 54, 8918LN Leeuwarden

06-45 ... Toon nummer


Logopediepraktijk Leeuwarden

Groningerstraatweg 87, 8922GB Leeuwarden

06-12 ... Toon nummer


Praktijk voor Natuurgeneeskunde P.J. Abbel Leeuwarden

Verlengde Schrans 37, 8932NJ Leeuwarden

06-28 ... Toon nummer